สินค้าและผลิตภัณฑ์

  ThaiTracking.com
เนื่องจากปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปมาก และบริษัท Wireless ได้ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ทางเราจึงได้พัฒนาระบบ Tracking หรือระบบติดตามรถยนต์และแจ้งพิกัดโดยใช้ดาวเทียมบอกพิกัด GPS ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ ระบบบริหารงานและการจัดการที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยมีความง่าย สะดวกในการใช้งาน แต่มีศักยภาพสูงต่อองค์กรของท่าน ระบบ Tracking ที่กล่าวมานี้เป็นซอฟท์แวร์ระบบฐานข้อมูล ที่ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่โดยผ่านเครือข่าย Internet หรือที่เรียกว่าเป็น Application บน Web เพื่อเพิ่มความง่ายและสะดวกสบายแก่ลูกค้า และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน จะมีลักษณะคล้ายกับระบบ Vehicle Tracking
   
คุณสมบัติ
  1. ค้นหาตำแหน่งรถได้ทั่วประเทศ
2. สามารถแสดงที่ตั้งของหมู่บ้าน ตรอก ซอย
3. ระบบ Track แบบ RealTime และแบบ Offline
4. แสดงความเร็วของรถได้
5. สามารถย่อ/ขยาย แผนที่ได้ตามต้องการ
6. แสดงข้อมูลรายละเอียดรถ
7. สรุปข้อมูลการเดินรถรายวัน รายเดือน รายปี และตามช่วง

ความต้องการของระบบ
  1. Internet
2. Web Browser (IE, Opera, Mozzila etc.)
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 500 เมกกะเฮิร์ตขึ้นไป

Screenshots

 

 

  TTT Brochure
 
  Teamviewer8
 
  Coolnovo
 
  Camera
 
  Maxthon
 

Free Web Counter
Free Web Counter
สร้าง Super GPS ให้เป็นที่กล่าวขวัญ -นสพ.Transport Journal
Fleet Managerment 'E-Life E-Business ช่อง 9 '
นวัตกรรมการนำทาง - ความรู้คือประทีป ช่อง 11
เส้นทางสู่การเป็นเถ้าแก่ของ 'ชัยวัฒน์ สุทธิ'
'ไทยเทรคกิ้ง ซิสเต็มส์' ซอฟต์แวร์ GPS สัญชาติไทย
Thai Tracking Technology ระบบติดตามรถฝีมือคนไทย
ซอฟต์แวร์ติดตามรถฝีมือคนไทย
ThaiTracking คืออะไร
GPS คืออะไร