สินค้าและผลิตภัณฑ์

  ThaiTracking on PDAs
เพื่อเป็นการรองรับเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง ทางบริษัทได้เปิดตัว เว็บไซต์ www.thaitracking.com/pda สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหา ตำแหน่งรถผ่านอุปกรณ์ PDA ซึ่งความสามารถของระบบนี้ จะมีคุณสมบัติเหมือนกับเว็บไซต์หลักที่เข้าผ่านเครื่อง PC ทุกประการ เพียงแต่เพื่อความรวดเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลไปยัง อุปกรณ์ที่มีความเร็วของซีพียูต่ำ
   
คุณสมบัติ
  1. ค้นหาตำแหน่งรถได้ทั่วประเทศ
2. สามารถแสดงที่ตั้งของหมู่บ้าน ตรอก ซอย
3. แสดงความเร็วของรถได้
4. แสดงข้อมูลรายละเอียดรถ
5. สรุปข้อมูลการเดินรถรายวัน รายเดือน รายปี และตามช่วง

ความต้องการของระบบ
  1. เครื่อง Pocket PCs ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
2. Web Browser
3. CPU ความเร็ว 300 เมกกะเฮิร์ตขึ้นไป

Screenshots

 

 

  TTT Brochure
 
  Teamviewer8
 
  Coolnovo
 
  Camera
 
  Maxthon
 

Free Web Counter
Free Web Counter
สร้าง Super GPS ให้เป็นที่กล่าวขวัญ -นสพ.Transport Journal
Fleet Managerment 'E-Life E-Business ช่อง 9 '
นวัตกรรมการนำทาง - ความรู้คือประทีป ช่อง 11
เส้นทางสู่การเป็นเถ้าแก่ของ 'ชัยวัฒน์ สุทธิ'
'ไทยเทรคกิ้ง ซิสเต็มส์' ซอฟต์แวร์ GPS สัญชาติไทย
Thai Tracking Technology ระบบติดตามรถฝีมือคนไทย
ซอฟต์แวร์ติดตามรถฝีมือคนไทย
ThaiTracking คืออะไร
GPS คืออะไร