สินค้าและผลิตภัณฑ์

  ThaiTracking on Mobile
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับ มือถือ โดยใช้งานผ่าน www.thaitracking.com/wap เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานที่ง่าย สะดวกสบายแก่ลูกค้า และมีศักยภาพสูงในการเข้าถึงข้อมูลการเคลื่อนที่ของยานพาหนะผ่านมือถึอ พร้อมแสดงตำแหน่งและแจ้งพิกัดบนแผนที่ผ่านหน้าจอมือถือ โดยใช้ดาวเทียมบอกพิกัด GPS เช่นกัน
   
คุณสมบัติ
  1. ค้นหาตำแหน่งรถได้ทั่วประเทศ
2. สามารถแสดงที่ตั้งของหมู่บ้าน ตรอก ซอย
3. แสดงความเร็วของรถได้
4. แสดงข้อมูลรายละเอียดรถ

ความต้องการของระบบ
  1. เครื่องมือถือที่รองรับ WAP
2. รองรับระบบ GPRS
3. จอภาพสี (เพื่อประสิทธิภาพในการแสดงแผนที่)

Screenshots

 

 

  TTT Brochure
 
  Teamviewer8
 
  Coolnovo
 
  Camera
 
  Maxthon
 

Free Web Counter
Free Web Counter
สร้าง Super GPS ให้เป็นที่กล่าวขวัญ -นสพ.Transport Journal
Fleet Managerment 'E-Life E-Business ช่อง 9 '
นวัตกรรมการนำทาง - ความรู้คือประทีป ช่อง 11
เส้นทางสู่การเป็นเถ้าแก่ของ 'ชัยวัฒน์ สุทธิ'
'ไทยเทรคกิ้ง ซิสเต็มส์' ซอฟต์แวร์ GPS สัญชาติไทย
Thai Tracking Technology ระบบติดตามรถฝีมือคนไทย
ซอฟต์แวร์ติดตามรถฝีมือคนไทย
ThaiTracking คืออะไร
GPS คืออะไร