สินค้าและผลิตภัณฑ์

  ThaiTracking v.6.0.24
เป็นระบบติดตามยานพาหนะ ที่นำเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาผสมผสานระหว่าง Software ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อติดตามสถานะยานพาหนะและแจ้งตำแหน่งโดยใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัด GPS สามารถเลือกรูปแบบการติดตามได้ 2 ลักษณะคือ SMS/GPRS ของเครือข่าย GSM และเครือข่าย Internet สามารถแจ้งตำแหน่งและพิกัดของยานพาหนะบนแผนที่ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และแสดงรายงานการเดินรถพร้อมสรุปอัตราความเร็วในการขับเคลื่อน เพื่อนำไปวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุได้
   
คุณสมบัติ
  1. ค้นหาตำแหน่งรถได้ทั่วประเทศ
2. สามารถแสดงที่ตั้งของหมู่บ้าน ตรอก ซอย
3. ระบบ Track แบบ Realtime และแบบ Offline
4. สามารถดูข้อมูลการเดินรถย้อนหลังได้ (Play Back)
5. แสดงความเร็วของรถได้
6. สามารถย่อ/ขยาย แผนที่ได้ตามต้องการ
7. สรุปข้อมูลการเดินรถรายวัน ตามช่วง

ความต้องการของระบบ
  1. CPU ความเร็ว 500 เมกกะเฮิร์ตขึ้นไป
2. Monitor 17" (เพื่อความละเอียดของแผนที่)
3. Ram 1 GB
4. Sound Card
5. เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 500 เมกกะไบต์(ขึ้นอยู่กับจำนวนรถ)
6. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (แนะนำให้ใช้ XP)

Screenshots

 

 

  TTT Brochure
 
  Teamviewer8
 
  Coolnovo
 
  Camera
 
  Maxthon
 

Free Web Counter
Free Web Counter
สร้าง Super GPS ให้เป็นที่กล่าวขวัญ -นสพ.Transport Journal
Fleet Managerment 'E-Life E-Business ช่อง 9 '
นวัตกรรมการนำทาง - ความรู้คือประทีป ช่อง 11
เส้นทางสู่การเป็นเถ้าแก่ของ 'ชัยวัฒน์ สุทธิ'
'ไทยเทรคกิ้ง ซิสเต็มส์' ซอฟต์แวร์ GPS สัญชาติไทย
Thai Tracking Technology ระบบติดตามรถฝีมือคนไทย
ซอฟต์แวร์ติดตามรถฝีมือคนไทย
ThaiTracking คืออะไร
GPS คืออะไร